Monday, 13 July 2015

Yksi taiteilijaeläke sirkustaiteelle – One of the artist pensions for circus arts


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tänä vuonna eri taiteenalojen edustajille 60 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 42:lle ja osaeläke 18 taiteilijalle. Hakijoita oli tänä vuonna 517. Yksi eläke osui sirkus- ja estraditaiteen edustajalle. Eläkkeen sai Sven Berglund Raumalta.

Nykymuotoisia taiteilijaeläkkeitä on myönnetty vuodesta 1974 alkaen. Ministeriön päätös perustuu valtioneuvoston päätökseen valtion ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä sekä Taiteen edistämiskeskuksen ja valtion taidetoimikuntien asiantuntijalausuntoihin. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2014 lopussa 1061 taiteilijalle.

Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1328,69 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa.

No comments:

Post a Comment

Lähetä kommentti: