Thursday, 30 January 2014

Avustuksia sirkukselle


Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teatteri- ja orkesterilakia siten, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan myös sirkustoiminta oikeuttaisi lain mukaiseen valtionosuuteen. Käykää lukemassa tarkemmin täällä.

Ihmetyttää vain miksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt tiedotteensa otsikolla Nykysirkus valtionosuuden piiriin! Eikö laki tulekaan koskemaan klassista sirkusta? Onko vain nykysirkus taidetta? Milloin alkuperäinen sirkus lasketaan myös taiteeksi?

Kommentit:

Sirkustaiteesta puhuttiin yleisesti vielä 90-luvulla. En tiedä, mistä tämä nykyinen klassisen ja nykysirkuksen erottelu johtuu ja kuka sitä ajaa. Sama, kun päätettäisiin, että baletti ei ole taidetta, ainoastaan nykytanssi on.
Eero Auvinen 

No comments:

Post a Comment